Total 16
Number Thumbnail Title Author Date Views
16 제69회 장로고시 일정 공고
제69회 장로고시 일정 공고
제69회 장로고시 일정 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.20 | Votes 0 | Views 105
Hong Seok Bang 2023.08.20 105
15
교사 장학금 신청 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.15 | Votes 0 | Views 106
Hong Seok Bang 2023.08.15 106
14
제69회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.15 | Votes 0 | Views 92
Hong Seok Bang 2023.08.15 92
13
목사 안수를 위한 임시노회
Hong Seok Bang | 2023.07.15 | Votes 0 | Views 182
Hong Seok Bang 2023.07.15 182
12
쿠바 비전 트립
Hong Seok Bang | 2023.01.20 | Votes 0 | Views 420
Hong Seok Bang 2023.01.20 420
11 2023년 신년 하례회
2023년 신년 하례회
2023년 신년 하례회
Hong Seok Bang | 2023.01.20 | Votes 0 | Views 404
Hong Seok Bang 2023.01.20 404
10
제67회 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.08.05 | Votes 0 | Views 844
Hong Seok Bang 2022.08.05 844
9
제66회 봄 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.02.03 | Votes 0 | Views 1373
Hong Seok Bang 2022.02.03 1373
8
2022년 목사고시 후보자 특별교육안내
Hong Seok Bang | 2021.12.18 | Votes 0 | Views 1772
Hong Seok Bang 2021.12.18 1772
7
노회원 단합대회
Hong Seok Bang | 2021.11.02 | Votes 0 | Views 1889
Hong Seok Bang 2021.11.02 1889