Total 10
Number Thumbnail Title Author Date Views
10
제67회 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.08.05 | Votes 0 | Views 372
Hong Seok Bang 2022.08.05 372
9
제66회 봄 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.02.03 | Votes 0 | Views 918
Hong Seok Bang 2022.02.03 918
8
2022년 목사고시 후보자 특별교육안내
Hong Seok Bang | 2021.12.18 | Votes 0 | Views 1340
Hong Seok Bang 2021.12.18 1340
7
노회원 단합대회
Hong Seok Bang | 2021.11.02 | Votes 0 | Views 1561
Hong Seok Bang 2021.11.02 1561
6
제65회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2021.08.11 | Votes 0 | Views 2858
Hong Seok Bang 2021.08.11 2858
5 노회 신입회원 환영회
노회 신입회원 환영회
노회 신입회원 환영회
kpcanj | 2021.05.11 | Votes 0 | Views 3665
kpcanj 2021.05.11 3665
4 제64회 정기노회
제64회 정기노회
제64회 정기노회
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 3590
kpcanj 2021.04.27 3590
3
뉴욕장신대 학장및 이사장 선거
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 4344
kpcanj 2021.04.27 4344
2
노회 사무실 오픈
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 3246
kpcanj 2021.04.27 3246
1
노회 신입회원 교육 실시
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 2580
kpcanj 2021.04.27 2580