Total 8
Number Thumbnail Title Author Date Views
8
2022년 목사고시 후보자 특별교육안내
Hong Seok Bang | 2021.12.18 | Votes 0 | Views 156
Hong Seok Bang 2021.12.18 156
7
노회원 단합대회
Hong Seok Bang | 2021.11.02 | Votes 0 | Views 438
Hong Seok Bang 2021.11.02 438
6
제65회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2021.08.11 | Votes 0 | Views 1833
Hong Seok Bang 2021.08.11 1833
5 노회 신입회원 환영회
노회 신입회원 환영회
노회 신입회원 환영회
kpcanj | 2021.05.11 | Votes 0 | Views 2703
kpcanj 2021.05.11 2703
4 제64회 정기노회
제64회 정기노회
제64회 정기노회
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 2636
kpcanj 2021.04.27 2636
3
뉴욕장신대 학장및 이사장 선거
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 3332
kpcanj 2021.04.27 3332
2
노회 사무실 오픈
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 2464
kpcanj 2021.04.27 2464
1
노회 신입회원 교육 실시
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 1736
kpcanj 2021.04.27 1736