Total 10
Number Thumbnail Title Author Date Views
10
제67회 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.08.05 | Votes 0 | Views 41
Hong Seok Bang 2022.08.05 41
9
제66회 봄 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.02.03 | Votes 0 | Views 630
Hong Seok Bang 2022.02.03 630
8
2022년 목사고시 후보자 특별교육안내
Hong Seok Bang | 2021.12.18 | Votes 0 | Views 1077
Hong Seok Bang 2021.12.18 1077
7
노회원 단합대회
Hong Seok Bang | 2021.11.02 | Votes 0 | Views 1278
Hong Seok Bang 2021.11.02 1278
6
제65회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2021.08.11 | Votes 0 | Views 2600
Hong Seok Bang 2021.08.11 2600
5 노회 신입회원 환영회
노회 신입회원 환영회
노회 신입회원 환영회
kpcanj | 2021.05.11 | Votes 0 | Views 3451
kpcanj 2021.05.11 3451
4 제64회 정기노회
제64회 정기노회
제64회 정기노회
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 3366
kpcanj 2021.04.27 3366
3
뉴욕장신대 학장및 이사장 선거
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 4132
kpcanj 2021.04.27 4132
2
노회 사무실 오픈
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 3051
kpcanj 2021.04.27 3051
1
노회 신입회원 교육 실시
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 2377
kpcanj 2021.04.27 2377