Total 18
Number Thumbnail Title Author Date Views
18
뉴저지장로교회 담임목사 청빙 공고
Inmog Cho | 2024.04.10 | Votes 0 | Views 89
Inmog Cho 2024.04.10 89
17
해외한인장로회 뉴저지노회 제70회 정기노회 소집공고
Hong Seok Bang | 2024.02.03 | Votes 0 | Views 265
Hong Seok Bang 2024.02.03 265
16 제69회 장로고시 일정 공고
제69회 장로고시 일정 공고
제69회 장로고시 일정 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.20 | Votes 0 | Views 702
Hong Seok Bang 2023.08.20 702
15
교사 장학금 신청 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.15 | Votes 0 | Views 624
Hong Seok Bang 2023.08.15 624
14
제69회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.15 | Votes 0 | Views 475
Hong Seok Bang 2023.08.15 475
13
목사 안수를 위한 임시노회
Hong Seok Bang | 2023.07.15 | Votes 0 | Views 612
Hong Seok Bang 2023.07.15 612
12
쿠바 비전 트립
Hong Seok Bang | 2023.01.20 | Votes 0 | Views 776
Hong Seok Bang 2023.01.20 776
11 2023년 신년 하례회
2023년 신년 하례회
2023년 신년 하례회
Hong Seok Bang | 2023.01.20 | Votes 0 | Views 659
Hong Seok Bang 2023.01.20 659
10
제67회 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.08.05 | Votes 0 | Views 1066
Hong Seok Bang 2022.08.05 1066
9
제66회 봄 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.02.03 | Votes 0 | Views 1636
Hong Seok Bang 2022.02.03 1636