Total 19
Number Thumbnail Title Author Date Views
19
48회 총회 주요 결의 사항
Inmog Cho | 2024.05.28 | Votes 0 | Views 141
Inmog Cho 2024.05.28 141
18
뉴저지장로교회 담임목사 청빙 공고
Inmog Cho | 2024.04.10 | Votes 0 | Views 511
Inmog Cho 2024.04.10 511
17
해외한인장로회 뉴저지노회 제70회 정기노회 소집공고
Hong Seok Bang | 2024.02.03 | Votes 0 | Views 474
Hong Seok Bang 2024.02.03 474
16 제69회 장로고시 일정 공고
제69회 장로고시 일정 공고
제69회 장로고시 일정 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.20 | Votes 0 | Views 880
Hong Seok Bang 2023.08.20 880
15
교사 장학금 신청 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.15 | Votes 0 | Views 790
Hong Seok Bang 2023.08.15 790
14
제69회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2023.08.15 | Votes 0 | Views 707
Hong Seok Bang 2023.08.15 707
13
목사 안수를 위한 임시노회
Hong Seok Bang | 2023.07.15 | Votes 0 | Views 714
Hong Seok Bang 2023.07.15 714
12
쿠바 비전 트립
Hong Seok Bang | 2023.01.20 | Votes 0 | Views 898
Hong Seok Bang 2023.01.20 898
11 2023년 신년 하례회
2023년 신년 하례회
2023년 신년 하례회
Hong Seok Bang | 2023.01.20 | Votes 0 | Views 793
Hong Seok Bang 2023.01.20 793
10
제67회 정기노회
Hong Seok Bang | 2022.08.05 | Votes 0 | Views 1184
Hong Seok Bang 2022.08.05 1184